SUNET Archive Sunet Home Search News About Contact

* Feedback

* Search freetext
* Search filenames


Allmänna regler för publikt tillgängliga bilder på ftp.sunet.se/pub/pictures:

  • Om det inte står någonting om upphovsrätt för en särskild bild, vet vi inte om någon har upphovsrätten till bilden, och inte heller vem denna person kan vara (om sådan finns).
  • Om du vill ladda ned en eller flera bilder för annat än personlig användning, vänligen kontakta upphovsrättsinnehavaren. Information om upphovsrättsinnehavaren kan finnas i en textfil i anslutning till bilderna (om en sådan fil finns).
  • Vi (SUNET) har inte själva upphovsrätten till någon av bilderna.
För att kontakta ansvariga för arkivet, skicka ett e-mail till archive@ftp.sunet.se

This service is maintained by archive@ftp.sunet.se