ויקימדיה: Main Page http://il.wikimedia.org/wiki/Main_Page ==This subdomain is reserved for the creation of a Wikimedia in en: language== This subdomain is reserved for the creation of a Wikimedia in en: languagehttp://il.wikimedia.org/wiki/Main_Page#This_subdomain_is_reserved_for_the_creation_of_a_Wikimedia_in_en:_language Sister projectshttp://il.wikimedia.org/wiki/Main_Page#Sister_projects ויקימדיה: עמוד ראשי http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 ==ארגוני ויקימדיה ברחבי העולם== ארגוני ויקימדיה ברחבי העולםhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99#.D7.90.D7.A8.D7.92.D7.95.D7.A0.D7.99_.D7.95.D7.99.D7.A7.D7.99.D7.9E.D7.93.D7.99.D7.94_.D7.91.D7.A8.D7.97.D7.91.D7.99_.D7.94.D7.A2.D7.95.D7.9C.D7.9D מיזמי קרן ויקימדיה הבינלאומיתhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99#.D7.9E.D7.99.D7.96.D7.9E.D7.99_.D7.A7.D7.A8.D7.9F_.D7.95.D7.99.D7.A7.D7.99.D7.9E.D7.93.D7.99.D7.94_.D7.94.D7.91.D7.99.D7.A0.D7.9C.D7.90.D7.95.D7.9E.D7.99.D7.AA ויקימדיה: לוח מודעות http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA דיוניםhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D ויקימדיה: תרומה לוויקימדיה ישראל http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C המידע כאן לקוח ישירות מאתר קרן ויקימדיה, צריך להתאים את זה אלינו. תרומה לויקימדיהhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#.D7.AA.D7.A8.D7.95.D7.9E.D7.94_.D7.9C.D7.95.D7.99.D7.A7.D7.99.D7.9E.D7.93.D7.99.D7.94 תרומה על ידי האינטרנטhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#.D7.AA.D7.A8.D7.95.D7.9E.D7.94_.D7.A2.D7.9C_.D7.99.D7.93.D7.99_.D7.94.D7.90.D7.99.D7.A0.D7.98.D7.A8.D7.A0.D7.98 תרומה באמצעות הדוארhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#.D7.AA.D7.A8.D7.95.D7.9E.D7.94_.D7.91.D7.90.D7.9E.D7.A6.D7.A2.D7.95.D7.AA_.D7.94.D7.93.D7.95.D7.90.D7.A8 דרך נוספת לתרום לויקימדיהhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#.D7.93.D7.A8.D7.9A_.D7.A0.D7.95.D7.A1.D7.A4.D7.AA_.D7.9C.D7.AA.D7.A8.D7.95.D7.9D_.D7.9C.D7.95.D7.99.D7.A7.D7.99.D7.9E.D7.93.D7.99.D7.94 ויקימדיה: אודות ויקימדיה ישראל http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C עמותת ויקימדיה ישראל היא עמותה רשומה כחוק במדינת ישראל (מס' עמותה 1234567). מטרות העמותה הן: דפים הדורשים עידכוןhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F ויקימדיהhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94 ויקימדיה: יצירת קשר http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%A8 * אם אינך חבר העמותה, נימצא לזה פתרון בקרוב מאוד. דפים הדורשים עידכוןhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F ויקימדיהhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94 ויקימדיה: לוח אירועים http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D __NOTOC__ ינוארhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.99.D7.A0.D7.95.D7.90.D7.A8 פברוארhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.A4.D7.91.D7.A8.D7.95.D7.90.D7.A8 מרץhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.9E.D7.A8.D7.A5 אפרילhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.90.D7.A4.D7.A8.D7.99.D7.9C מאיhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.9E.D7.90.D7.99 יוניhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.99.D7.95.D7.A0.D7.99 יוליhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.99.D7.95.D7.9C.D7.99 אוגוסטhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.90.D7.95.D7.92.D7.95.D7.A1.D7.98 ספטמברhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.A1.D7.A4.D7.98.D7.9E.D7.91.D7.A8 אוקטוברhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.90.D7.95.D7.A7.D7.98.D7.95.D7.91.D7.A8 נובמברhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.A0.D7.95.D7.91.D7.9E.D7.91.D7.A8 דצמברhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D#.D7.93.D7.A6.D7.9E.D7.91.D7.A8 ויקימדיה: בעלי תפקידים http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D ויקימדיה: עמוד ראשי/ניווט שפות http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%98_%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA ויקימדיה: עמוד ראשי/English http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/English ==Wikimedia Chapters== Wikimedia Chaptershttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/English#Wikimedia_Chapters Projects of the Wikimedia Foundationhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/English#Projects_of_the_Wikimedia_Foundation ויקימדיה: עמוד ראשי/العربية http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 ==جمعيات ويكيميديا في أنحاء العالم== جمعيات ويكيميديا في أنحاء العالمhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9#.D8.AC.D9.85.D8.B9.D9.8A.D8.A7.D8.AA_.D9.88.D9.8A.D9.83.D9.8A.D9.85.D9.8A.D8.AF.D9.8A.D8.A7_.D9.81.D9.8A_.D8.A3.D9.86.D8.AD.D8.A7.D8.A1_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.85 مشاريع مؤسسة ويكيميدياhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D8.B4.D8.A7.D8.B1.D9.8A.D8.B9_.D9.85.D8.A4.D8.B3.D8.B3.D8.A9_.D9.88.D9.8A.D9.83.D9.8A.D9.85.D9.8A.D8.AF.D9.8A.D8.A7 ויקימדיה: אודות ויקימדיה ישראל/ניווט שפות http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%98_%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA ויקימדיה: תקנון העמותה http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94 דפים הדורשים עידכוןhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F ויקימדיה: תקנון העמותה/ניווט שפות http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94/%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%98_%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA ויקימדיה: תרומה לוויקימדיה ישראל/ניווט שפות http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%98_%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA ויקימדיה: עמוד ראשי/Русский http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 ==Викимедиа Главы== Викимедиа Главыhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#.D0.92.D0.B8.D0.BA.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.B0_.D0.93.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.8B Викимедиа Проектыhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#.D0.92.D0.B8.D0.BA.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.B0_.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.8B ויקימדיה: אודות ויקימדיה ישראל/ערבית http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA جمعية ويكيميديا إسرائيل هي جمعية مسجلة في دولة إسرائيل ("عاموتاه" رقم 1234567). تكون أهداف الجمعية كما يلي: ויקימדיה: בעלי תפקידים/ערבית http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA ויקימדיה: יצירת קשר/ניווט שפות http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%A8/%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%98_%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA ויקימדיה: קרן ויקימדיה http://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94 קרן ויקימדיה היא הגוף הפורמלי שעומד מאחורי ויקיפדיה ומאגד שורה של פרויקטים על בסיס תוכנת ויקי אחרים בהם ויקימילון (Wiktionary), ויקיציטוט (Wikiquote), ויקיספר (Wikibooks) וויקיטקסט (Wikisource). ויקימדיה היא עמותה ללא מטרות רווח המאוגדת במדינת פלורידה שבארצות הברית. מיזמי קרן ויקימדיהhttp://il.wikimedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94#.D7.9E.D7.99.D7.96.D7.9E.D7.99_.D7.A7.D7.A8.D7.9F_.D7.95.D7.99.D7.A7.D7.99.D7.9E.D7.93.D7.99.D7.94