www.sunet.se
Hem     Öppna program     Historia     Nyheter     Om Arkivet     Kontakt     Policy     In EnglishHistorik

SUNET-arkivet föddes år 1990 som ett ftp-arkiv skapat av Lars Gunnar Olsson, IT-avdelningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

Arkivet blev år 1993 en del av SUNET och kom att heta ftp.sunet.se. I SUNET:s nyhetsbrev SUNETTEN, noterar man samma år att arkivet ”redan innehåller 4 GB data och har plats för ytterligare 4 GB”!

År 1994 var SUNET-arkivet rankat som ett av det största och mest besökta arkiven i världen. Dess lagringskapacitet uppgick då till 28 GB.

1996 hade arkivet växt och kunde nu hantera 150 svenska och 300 utländska ftp-användare samtidigt. Omfattningen var nu närmare 50 GB. En väsentlig uppgradering skedde 1998 och arkivets kapacitet ökade till 300 svenska och 600 utländska samtidiga användare. Varje vecka laddades cirka tre miljoner filer ned från arkivet, som fortfarande huserade på IT-avdelningen vid SLU. Lars Gunnar Olsson hade nu ersatts av Johan Hofvander. Arkivet var nu det näst största ftp-arkivet i Europa.

År 1999 kunde arkivet hantera 12000 samtida användare, varav 450 sessioner reserverades för inrikes förbindelser.

När vi gick in i det nya millenniet hade Johan Hofvander lämnat IT-avdelningen på SLU och hela SUNET-arkivet blev sedermera överflyttat till IT-stöd (ITS) vid Uppsala universitet.

2002 beslutade SUNET:s styrelse, tillsammans med ITS, att åter genomföra en viktig uppgradering och ett nytt arkiv baserat på IBM TotalStorage och SAN FS (Storage Area Network File System). Detta nya arkiv lanserades år 2004 och efter ett års testning blev den nya lösningen godkänd år 2005.

Eftersom majoriteten av användarna vid den tiden nu använde webbläsare och http-protokoll började bli den dominerande kommunikationsmetoden över ftp, beslutade man att döpa om arkivet. Det nya namnet blev SUNET-arkivet och motsvarande url fick heta archive.sunet.se. Den gamla adressen ftp.sunt.se finns dock fortfarande kvar.

Tidigt år 2007, meddelade IBM att man skulle dra tillbaka sin produkt SAN FS och ersätta den med GPFS (General Parallel File System). Den nya situation som då uppkom resulterade i ett beslut om en större uppgradering av arkivet. Man beslutade även att ägandeskapet för arkivet skulle flyttas över till ITS och att ITS skulle stå för service gentemot SUNET. Arbetet med denna uppgradering påbörjades år 2007 och pågår fortfarande.

Den 1 oktober 2008 bytte Enheten för IT-stöd vid Uppsala universitet (ITS) namn till Enheten för IT och inköp.
Sidan underhålls av archive@ftp.sunet.se och uppdaterades senast 2009-06-03 14:27 CEST
ftp.sunet.se, drivs av Uppsala University.