www.sunet.se
Hem     Öppna program     Historia     Nyheter     Om Arkivet     Kontakt     Policy     In EnglishInnehållspolicy för SUNET-arkivet

Inriktning

SUNET-arkivet innehåller programvara samt ljud, bild- och textmaterial som kan distribueras fritt och hämtas över internet.

Det huvudsakliga syftet med arkivet är att tillhandahålla material som är till nytta för anställda, forskare och/eller studerande vid svenska universitet och högskolor.

Exempel på önskvärt material

Programvara, såsom:
  • Operativsystemsdistributioner
  • Verksamhetsstödjande system
  • Äldre och historisk programvara

Dokument, såsom:
  • Standarder
  • Guider och handböcker
  • FAQ och Howto-dokument

Exempel på icke önskvärt material
  • Material som kräver specialanpassad funktionalitet i arkivet, såsom autentisering och dynamiska webbsidor
  • "Enmansdistributioner" av operativsystem

Undantag

Undantag från ovanstående policy kan göras i enskilda fall.
Policy för loggning och anonymitet på SUNET-arkivet.

SUNET-arkivet loggar trafikdata enbart för felavhjälpning och statistiska ändamål, såsom trafikvolym och filers popularitet.

Enligt 9 § personuppgiftslagen skall den personuppgiftsansvarige se till att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Då IP-nummer kan tolkas som personuppgift får de inte sparas längre än nödvändigt. Därför sparas enbart den del av ett IP-nummer som motsvarar ett B-klass-nät. Detta är tillräckligt för statistiska ändamål men omöjliggör identifiering av ensklida användare


Sidan underhålls av archive@ftp.sunet.se och uppdaterades senast 2009-06-03 14:27 CEST
ftp.sunet.se, drivs av Uppsala University.